Historie firmy DAYMOON a.s.

Historie firmy

Více informací

Zakladatelem tradice výroby svítilen na severu Čech je německý občan pan Paul Schmidt. Paul Schmidt se zabýval výrobou suchých bateriových článků. V roce 1896 založil v Berlíně samostatný elektrochemický zkušební ústav, který byl v r. 1901 přejmenován na DAIMON. V roce 1902 se ve firmě začaly vyrábět žárovičky a od r. 1903 se podnik zabýval všestrannou sériovou výrobou, která zahrnovala hlavně suché články (baterie), žárovky a bateriová pouzdra.

Historie firmy DAYMOON a.s.
V důsledku složitých celních předpisů mezi tehdejším Rakousko-Uherskem a Německem si v roce 1911 pan Schmidt založil malou továrnu v Podmoklech (v místě dnešní firmy WICO B.G.M., a.s.), kde zaměstnával při výrobě suchých článků asi 20 lidí. Výroba v Podmoklech se rychle rozrůstala, podnik však neměl dostatek vlastního kapitálu a byl z velké části financován z mateřské firmy v Berlíně. Proto v r. 1916 vznikla z původní firmy společnost s ručením omezeným , jako kapitál bylo do podniku vloženo 75 000 rakouských korun. Hlavními podílníky byli pan Schmidt (15 000 rakouských korun) a jeho manželka paní Laura Schmidtová (60 000 rakouských korun).
Historie firmy DAYMOON a.s.

Během první světové války byl provoz společnosti a podmokelské továrny omezen, výroba suchých článku a pouzder stagnovala. Po 28. říjnu 1918 si firma ponechala původní označení DAIMON, tak jak tomu bylo i u ostatních podniků koncernu, do něhož v té době patřilo již 6 továren, z toho 5 v Německu. Koncern byl ve vlastnictví rodinných příslušníků pana Schmidta – jeho manželky Laury, synů Alfréda a Erika a také tety Erny Wienecke.

Podmokelská firma Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co., GmbH přešla po vytvoření samostatné ČSR do nového prostředí s velkými obtížemi. Styk se závody v Německu byl omezený a v ČSR probíhala inflační vlna. V roce 1927 bylo zadlužení firmy tak obrovské, že podnik musel být kryt hypotékou od Berlínské společnosti, která se vzápětí také dostala do špatné finanční situace.

Historie firmy DAYMOON a.s.

Tuto katastrofální situaci pomohla vyřešit anglická firma Ever Ready Co., která vložila do společností koncernu DAIMON 1 milion německých marek. Byla sepsána nová smlouva, podle níž 2/3 jmění celého koncernu připadly Angličanům, 1/3 panu Schmidtovi. Podíl anglického kapitálu v podmokelské továrně však činil pouze 53 %. Po ročním vlivu firmy Ever Ready Co. dochází k oživení produkce v celém koncernu, které se projevuje neustálým zvyšováním výroby.

Historie firmy DAYMOON a.s.

Sortiment v té době zahrnoval výrobu suchých článků v 10 variantách, žároviček ve 12 variantách, pouzder kapesních svítilen ve 120 variantách, akumulátorů v 15 variantách. Mimo to také cyklistické reflektory a dynama v 15 variantách a jiné okrajové výrobky, jako např. speciální žárovičky pro osvětlení vánočních stromků ve tvaru sněhuláků a ptáčků, dále byly v programu různé svítící přívěsky, jehlice do kravat, strašidelné vousy, svítící lebky a jiné.

Tak, jak se firma rozvíjela, prostory v Podmoklech pro výrobu již nestačily. Proto v průběhu 20. let pan Schmidt zakoupil objekt bývalé textilní továrny Baischeitel v Děčíně 1 (dnes Daymoon), kam byla přestěhována výroba speciálních a trpasličích žároviček, pouzder svítilen a ostatní drobné produkce. Výroba suchých článků, akumulátorů atd. zůstala v Podmoklech.

Zisk a obrat firmy se zvyšoval každým rokem:

  • obrat r. 1928: 11 528 000 Kč
  • obrat r. 1932: 23 921 000 Kč
  • obrat r. 1938: 47 460 000 Kč

Nárůst výroby oproti ostatním podnikům koncernu byl trojnásobný. V průběhu let 1931-1936 se podmokelská firma zbavila anglického kapitálu tak , že do Anglie zaslala část strojů a ze zisku zaplatila celou půjčku.

Během druhé světové války výroba opět poklesla. Byl nedostatek pracovních sil a materiálu. Podnik v té době vyráběl z velké části pro Wehrmacht – asi 60 % celkové produkce. Tato výroba zahrnovala hlavně speciální svítidla pro vojsko, do tanků, bojová svítidla na frontu, kompletní špičky k protiletadlovým dělostřeleckým nábojům, hodinové strojky k časovaným minám, pláště pro náboje, filtry k plynovým maskám, suché články a jinésoučástky, zejména lisované zboží jako subdodávky jiným závodům.

Po osvobození v r. 1945 byla společnost dána pod národní správu a v r. 1946 znárodněna. Firma se stala součástí n. p. Bateria Slaný. Základem výrobního programu byla produkce sortimentu kapesních svítilen, výroba žárovek byla v r. 1951 převedena do Tesly Brno, výroba dynam do závodu v Brně. 1.1. 1954 se z dosavadního závodu stává samostatný národní podnik Bateria. V roce 1955 byla Bateria sloučena s podnikem KOH-I-NOOR v Děčíně 9, a stala se tak závodem 03, ke kterému byl později připojen provoz v Praze, kde se kompletovaly deštníky a provoz v Jedlce u Děčína, kde se vyráběly součásti pro jízdní kola a dětské kočárky.

Jako náhrada za zrušenou výrobu žárovek a dynam byla roku 1956 zavedena výroba deštníkových koster, dále neceserů, pouzder rtěnek, přívěsků pro zipy, kování pro automobilový průmysl a výroba lehkého lisovaného zboží.

Současnost

Do poloviny roku 1990 byla firma součástí n.p. Koh-i-noor, ze kterého se poté oddělila pod názvem Daymoon jako samostatný státní podnik.

V roce 1993 se firma po privatizaci stala součástí akciové společnosti Omikron Praha a od roku 1994 existuje jako samostatná akciová společnost DAYMOON.

Akciová společnost Daymoon v Děčíně vznikla po privatizaci v roce 1994.

Historie firmy se začala odvíjet již koncem minulého století. Široký sortiment původní výroby zahrnoval kovovýrobu drobného zboží, žároviček, suchých článků, pouzder svítilen, krabiček a obalů na kosmetiku, později také výrobu deštníkových dílů a koster, cyklistických sedel atd.

Základem současné produkce je kovovýroba (lisování za studena), povrchové úpravy práškovým lakováním a otryskáváním.

Technické zázemí firmy umožňuje konstrukci a následně výrobu nástrojů a forem jak pro vlastní výrobu, tak i na zakázku. Prodej výrobků zahrnuje i nabídku speciálních svítilen, standartních i úsporných žárovek a článků (baterií) všech typů.

Chcete spojit Vaše produkty s naší výrobou?

Kontaktovat